Niekoľko základných pojmov súvisiacich s pôžičkami, úvermi a finančným trhom

 • Akontácia – percentuálne vyjadrenie časti úveru, ktorú musíte zložiť na začiatku splátkového programu.
 • Americká hypotéka – označuje sa úver síce ručený nehnuteľnosťou, ale bez určenia účelu. Ide o kompromis medzi hypotekárnym a spotrebným úverom.
 • Banka – právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, založená ako akciová spoločnosť. Prijíma vklady, poskytuje úvery a na výkon činností má udelené bankové povolenie Národnou bankou Slovenska.
 • Bezúčelový úver – znamená, že účel použitia finančných prostriedkov nie je vopred ničím stanovený.
 • Bonita – znamená, že máte dostatočné príjmy na to, aby ste popri bežných životných nákladoch mohli splácať aj stavebný úver alebo úroky medziúveru. Pri spracovaní žiadosti o úver sa skúma bonita dlžníka, spoludlžníka, prípadne ručiteľa.
 • Dlžník – je stavebný sporiteľ ktorému bol poskytnutý stavebný úver, medziúver alebo mimoriadny medziúver a je takto nazývaný počas celej doby splácania.
 • Doklady účelového použitia – sú napr. originál bloku z registračnej pokladnice s vyznačeným druhom tovaru alebo služby, originál faktúry s dokladom o úhrade, kúpna zmluva s listom vlastníctva, prípadne s potvrdeným návrhom na vklad.
 • Fixný úrok – zafixovaná, resp. pevná úroková sadzba, zaručuje klientovi istotu rovnakej výšky úroku počas celej doby splácania úveru.
 • Hotovostná pôžička – slúži v prípade, že máte záujem o menšie sumy a nemáte čas na vybavenie spotrebného úveru. Získať ju je možné relatívne rýchlo, bez ručiteľa a na akýkoľvek účel. Poskytovateľmi hotovostných pôžičiek sú nelicencované spoločnosti špecializované na túto činnosť.
 • Hypotéka – úver určený na nákup nehnuteľnosti, obvykle s dlhšou dobou splatnosti.
 • Inflácia – ekonomický termín označujúci trvalejší rast všeobecnej úrovne cien a znehodnocovanie peňazí.
 • Kontokorent – druh úveru, ktorý poskytuje banka klientovi, ktorý má u nej otvorený bežný účet. Je bezúčelový a jeho čerpanie je uskutočnené čerpaním prostriedkov v čase, keď ich klient na konte nemá k dispozícii.
 • Nebanková inštitúcia – podnikateľský subjekt, ktorý prijíma vklady klientov, aj keď nedisponuje bankovou licenciou.
 • RPMN – ročná percentuálna miera nákladov umožňuje jednoduché porovnanie nákladov na spotrebiteľský úver, o ktorom uvažujete, s nákladmi na iné spotrebiteľské úvery, ktoré ponúkajú konkurenčné splátkové spoločnosti alebo banky.
 • Splatnosť úveru – nazýva sa obdobie, na ktoré sa úver poskytuje a dokedy je potrebné ho splatiť.
 • Spoludlžník – je manželský partner dlžníka, prípadne iná osoba, ktorá pristupuje k dlhu.
 • Spotrebný úver – druh úveru, ktorý poskytuje banka klientovi na zväčša nešpecifikovaný účel ako napríklad kúpa auta, televízora či dovolenky.
 • Úrok – peňažné vyjadrenie úrokovej miery, teda cena peňazí. Vyjadruje, koľko musí subjekt zaplatiť, ak si požičal.
 • Úver – vypožičanie si peňazí od banky, prípadne nebankovej inštitúcie, za úroky s definovanou dobou splatnosti.
 • Úžera/úžerníctvo – rozumie sa požičiavanie peňazí za privysoké úroky (definované zákonom). Považuje sa za trestný čin.
 • Variabilný úrok – úrok, ktorého výšku môže finančná inštitúcia upravovať počas doby splácania úveru – smerom nadol alebo nahor v závislosti od vývoja na finančných trhoch.